Activiteiten

Netwerkdag Noses for Nature 2024 - Ecologische zoekhonden in Vlaanderen: donderdag 25 april 2024 -  Odisee Hogeschool, Hospitaalstraat 21, 9100 Sint-Niklaas - van 13u30 tot 17u

Wereldwijd neemt de inzet van zoekhonden om moeilijk vindbare doelen te vinden toe, ook in het kader van natuurbehoud en monitoring. Ondanks het grote potentieel, blijft Vlaanderen hier nog wat achter. We nodigen je uit op dit netwerkmoment om samen te bespreken wat er mogelijk is en waar we naartoe willen in Vlaanderen.

Voor wie? We zitten rond de tafel met zowel natuurverenigingen, overheden en onderzoekers als met hondentrainers en hondenbegeleiders om de link tussen vraag en aanbod vorm te geven.

Verenigingen en organisaties: al wie potentieel nut kan hebben bij de inzet van ecologische zoekhonden is welkom. Kom zeker mee brainstormen om de dag te laten slagen.

Zoekhondentrainers: wie al actief bezig is als hondenbegeleider met ecologische detectie is van harte uitgenodigd (niet voor starters). Ook trainers en hondengeleiders voor pestdetectie (o.a. bedwantsen…) of geïnteresseerden van de Dienst Hondensteun,… zijn welkom.

Het aantal deelnemers is beperkt om een goede discussie mogelijk te houden. Schrijf je snel in (voor 20 april 2024). Het is gratis.   

Schrijf in bij: hilde.vervaecke@odisee.be (Bij vragen: 0495/13.65.81)

Vanaf 13.15u: ontvangst in hal van Odisee Hogeschool, Sint-Niklaas

PROGRAMMA

13.30: Introductie: eco-detectie in Vlaanderen (Ellen Van Krunkelsven), onderzoek eco-detectie (Hilde Vervaecke), lacunes en vragen (Zoë De Letter)

14u-14u45 : Nikki Glover: Inspiration from the U.K. Case-study of amphibian detection dogs: from training assessment to operational deployment.

Drs. Nikki Glover zal het event in persoon bijwonen en een “inspirational talk” geven. Ze is lid van de groep “Advisors for the use of Detection Dogs in Conservation”. Ze is getraind door Louise Wilson van “Conservation K9 Consultancy”, waar ze geregeld mee samenwerkt. Ze is onderzoekster en ecologe. Haar case-study is een goed voorbeeld van potentiële noden en vragen van relevante verenigingen en hoe ze worden beantwoord.

 

15u : koffie & cake pauze

15u15:

Ronde-tafel met voorstelling van de aanwezige verenigingen.

Ronde-tafel met voorstelling van operationele hondentrainers

Discussie over eco-detectie in Vlaanderen

    • Waar willen we naartoe met eco-detectie in Vlaanderen ?  
    • Hoe kunnen we vraag en aanbod op mekaar aan laten sluiten ?
    • Hoe kunnen we dit verder ontwikkelen ?

17u: einde

 

Tot dan!

Noses for Nature

Hilde Vervaecke, Ellen Van Krunkelsven, Arno Thomaes, Carina Depape, Manon De Meester en Zoë De Letter

Detectiehond op zoek naar otterspraints